Obsah -


Inzerce zdarma | Aktivních inzerátů:

2419

Přidat inzerát Moje inzeráty


Podmínky

Podmínky využívání služeb na serveru nabizej.cz

 • nabizej.cz je inzertní server.

 • Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

 • Na serveru nabizej.cz je zakázáno (zákaz platí i bez ohledu TOPávání a jiných reklam):
  • - je zakázáno používat v nadpisu či popisu pouze velká písmena
  • - multilevel systémy a provizní systémy
  • - práce s možností platby předem
  • - inzeráty typu "napiš mi a já ti řeknu jak vydělat 1000Kč za týden"
  • - léky, prášky a různé preparáty zakázané státem je prodávat a distribuovat - včetně léků na předpis
  • - kopírování disket, CD, DVD aj.
  • - prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
  • - inzeráty bez zjevného obsahu, tj například "Nabízím práci, více informaci na telefonu/emailu."

  • Děkuji za respektování pravidel

 • Inzerát může být uveden pouze v jedné kategorii, je zakázáno vložit jeden inzerát vícekrát do více kategorií. Inzeráty prodeje/nabídky patří do "nabídky", inzeráty poptávky/nákupu patří do "poptávky".

 • Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se. .

 • Fotografie umístěne u inzerátu nesmí být erotického charakteru (neplatí pro sekci Erotika) nebo nesmějí zobrazovat intimní části lidského těla. Dále nesmejí být výhružné, klamavé či urážlivé.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly nbazar.cz nebo dobrými mravy.

 • Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám nbazar.cz

 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

 • Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

 • Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty.

 • Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které nbazar.cz nabízí.

 • Uživatel nesmí jeden podobný či stejný inzerát vložit vícekrát.

 • Provozovatel je oprávněn změnit provozní podmínky a to i bez předchozího upozornění.

 • Provozovatel je oprávněn využít elektronický kontakt uživatele k zasílání informací o stavu a provozu služby nabizej.cz a dalších sdělení, které mohou mít povahu obchodních sdělení.

 • Provozovatel je oprávněn kdykoli, bez předchozího oznámení a bez náhrady pozastavit, omezit, přerušit nebo ukončit provoz aplikace nabizej.cz, přesunout provoz aplikace pod jinou internetovou adresu, převést práva a povinnosti související s provozování aplikace na jinou osobu, nebo nahradit obsah dostupný pod internetovou adresou aplikace jakýmkoli jiným obsahem.

 • Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

 • Kategorie

  Inzeráty podle kraje
  Obsah -